Professionals

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers op een kindcentrum en intern begeleiders hebben, naast hun vele andere taken, ook een belangrijke signaalfunctie op het gebied van afwijkende ontwikkelingslijnen. Dit is geen gemakkelijke taak. Zeker bij jonge meisjes, die van nature zeer aanpassingsgericht zijn, is een ontwikkelingsstoornis als autisme moeilijk te onderscheiden.

Om leerkrachten hierin te ondersteunen heb ik een programma opgesteld van een half dagdeel. Dit programma is naar wens en behoefte aan te passen, bijvoorbeeld met klassikale observaties.
Daarnaast is het van belang om eventueel vertraagde of versnelde ontwikkelingslijnen tijdig op te sporen en adequaat te behandelen of te begeleiden. Neem gerust contact met me op, dan bespreken we de mogelijkheden.    

Manon_Professionals

Professionals

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers op een kindcentrum  en intern begeleiders hebben, naast hun vele andere taken, ook een belangrijke signaalfunctie op het gebied van afwijkende ontwikkelingslijnen. Dit is geen gemakkelijke taak. Zeker bij jonge meisjes, die van nature zeer aanpassingsgericht zijn, is een ontwikkelingsstoornis als autisme moeilijk te onderscheiden.

Om leerkrachten hierin te ondersteunen heb ik een programma opgesteld van een half dagdeel. Dit programma is naar wens en behoefte aan te passen, bijvoorbeeld met klassikale observaties.
Daarnaast is het van belang om eventueel vertraagde of versnelde ontwikkelingslijnen tijdig op te sporen en adequaat te behandelen of te begeleiden. Neem gerust contact met me op, dan bespreken we de mogelijkheden.    

Manon_Professionals